.
ติดต่อลงข่าว zokzakdara_2007@hotmail.com


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสด็จเป็นประธาน
พิธีเปิดงาน “มหกรรม ๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว”

วันนี้ ( ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดงานมหกรรม “๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว” ประจำปี ๒๕๕๕  ทั้งนี้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  เสด็จจากวังศุโขทัย ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร ๗–๘  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรม ๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๔   ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ  สายชีวิต สายใยรัก”    ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (๙ วัน) ณ อาคาร    ๗ และ ๘  ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กราบทูลว่า จากพระราชบัณฑูรของสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระปณิธานอันมุ่งมั่นของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสังคมไทยให้สามารถดำเนินชีวิตภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างมากมาย ก่อให้เกิดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพระราชูปถัมภ์  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการดำเนินอาชีพตามหลักปีชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชุมชน  และสร้างรากฐานที่มั่นคงใน การพัฒนาประเทศ  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานภาคี เครือข่าย  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี  ด้วยการจัดงานมหกรรม ๖ ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภายใต้ แนวคิด “ สายน้ำ สายชีวิต สายใยรัก”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กว่า ๔๓ จังหวัดให้ดีขึ้น  ภายใต้การดำเนินงานตามหลักเบญจวิภีการพัฒนา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆของโครงการ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มอาชีพด้วย
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กองงานพระวรชายา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง ๑๑ หน่วยงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสรุปบทเรียนและ ประสบการณ์ที่ได้ จากการจัดงานครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อนำมาปรับและพัฒนาให้การจัดงานมหกรรม ๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกๆ หน่วยงาน

ภายในงานจะได้เต็มอิ่มไปกับการ  ช้อป  ชม  ชิม   !!!!!
“ช้อป”    สินค้าของร้านศิลปาชีพ ๙๐๔   ,ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั่วประเทศ มากกว่า ๔๐๐ ร้าน  ทั้งผ้าไหมแพรพรรณลวดลายสวยงาม หัตถกรรม-จักสาน-สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอุปโภค บริโภคมากมาย

“ชม” ไฮไลท์ “น้ำพุเฉลิมพระเกียรติ” สุดยิ่งใหญ่ตระการตาที่มีให้ชมเฉพาะงานนี้ที่เดียวเท่านั้น!!   นอกจากนั้นยังได้มีการจัด นิทรรศการแสดงผลงาน ๖ ปี ของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวว่ามีอะไรบ้าง  ซึ่งเราได้มีการดำเนินงานในรูปแบบเบญจวิถี แห่งการพัฒนา บ้านแห่งการเรียนรู้”  ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยเทคนิคสุดพิเศษ Touch Screen  มีเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ,ให้มีการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างครอบครัวอบอุ่น และการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งในเรื่องการ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นหลักของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  และภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการ ๖ ปีสายใยรักแห่งครอบครัวแล้ว   เรายังมีการแสดงบนเวทีตลอดงานทั้งหมด ๙ วัน ตั้งแต่ ๑๐.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ทั้งการแสดงดนตรี,การละเล่น,มายากล,ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของกระทรวงต่างๆ ที่มาร่วมจัดงาน มีการสัมนาพูดคุยกันบนเวทีตลอด งาน 


“ ชิม”  หลากหลายเมนูอร่อยจากทั่วประเทศ จากกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั้ง ๔ ภาค ที่นำมา ให้ลิ้มชิมรสกันอย่างจุใจตลอด ๙ วัน” 

และเพียงแค่เปิดงานเพียงวันแรกก็ได้กระแสตอบรับจากประชาชนแห่เข้าชมงานกันอย่างล้นหล้าม ต่างก็พากันเดินจับจ่ายสินค้านกัน อย่างเพลิดเพลิน  เพราะสินค้าแต่ละชิ้นที่นำมานั้นคัดสรรมาอย่างดี  ทั้งราคาไม่แพง  มีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์  ส่วนอาหารการกิน นั้นละลานตาสุดๆ มีให้เลือกรับประทานมากมายหลายเมนูจากทุกภาค  เรียกว่าใครที่ไม่ได้มางานดีๆแบบนี้เป็น ต้องเสียดายแน่นอน  เพราะฉะนั้นรีบมา  ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (๙ วัน) ณ อาคาร  ๗ และ ๘  ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

 

 

 

 

 

Copyright © Allright Reserved 2007 -> ติดต่อลงโฆษณาที่ -> zokzakdara_2007@hotmail.com ราคาประหยัด ได้ผลชัดเจน